21.1.10praca na zaliczenie warunku z rzezby. 
uprasza sie o kciuki jutro o 10:45.