11.12.09


kiedy z natalia, karina i kasia, w ktorys z zeszlych piatkow szlysmy do zabki, zabka byla zamknieta.