10.6.11

teraz ja!
nowy klub w miejscu starego ze satara dobra Marla.
wbijac!