29.12.08

fajnie!
dzieki raBarbarze, Lukrowi, Ptysiowi, Barskiej, Balutowej i Rumikowej oraz Patrycji i Kamilowi.

lowe lowe!

p r z e c z y t a j >>> http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,89316,6080496,Yachy__z_Gdanska_do_Lodzi.html